Hvad er en e-disc profil?

DISC er et profilværktøj, der anvendes til at klarlægge personlige præferencer og adfærdsmønstre. Værktøjet giver en overordnet forståelse af, hvordan en person agerer i forskellige situationer og sammen med andre mennesker.

DISC er blevet et af verdens mest populære værktøjer til at lave personprofiler, fordi det er meget nemt at gå til. DISC systemet er på samme tid så simpelt, at en medarbejder hurtigt kan forstå sin egen profil samtidig med, at det er så kompleks, at det skaber meget præcise individuelle profiler ud fra besvarelserne.

Få en professionel personprofil

Med en e-disc profil fra e-stimate får du en professionel personprofil med en omfattende rapport på 18 sider - til markedets bedste pris.

Rapporten indeholder blandt andet:

  • Adfærdsstil
  • Motivationsfaktor
  • Arbejdsmæssig adfærd
  • Grafiske fremstillinger
  • Interviewspørgsmål
  • Udviklingskatalog

DISC profil igennem online certificering

Gennem e.disc.dk kan du komme i gang med DISC profilen uden at skulle afsted på kursus. Du behøver bare at oprette en konto, og så er du faktisk i gang. På din nye konto finder du introduktion og e-learning materialer, så du straks kan komme i gang med e-disc profilen til udvikling og rekruttering.

Ønsker du en personlig introduktion er dette også en mulighed.
Læs mere her.

e-disc: Et godt grundlag for både udvikling og rekruttering

e-disc er særdeles velegnet som udviklingsværktøj - men også velegnet som dialoggrundlag i en rekruttering. En ansættelse af den forkerte person er nemlig en bekostelig affære. Her giver e-disc et godt grundlag for rekrutteringssamtalen.

Undersøgelser viser, at det koster mellem 75 og 150 procent af en årsløn at ansætte den forkerte medarbejder. Det betyder, at en fejlansat medarbejder med eksempelvis en halv million i årsløn koster virksomheden mellem 375.000 og 750.000 kr. Det er penge, der går direkte fra bundlinjen.

Det er absolut heller ikke uden omkostninger at have en medarbejder, der ikke performer, fordi jobindhold og person ikke matcher. Det er heller ikke uden omkostninger at have en medarbejder, der ikke kan med kulturen (personligt mismatch) eller med kollegaerne (team mismatch). Her kan en e-disc profil være et godt hjælpeværktøj i en udviklingssamtale, intern omplacering mv.

 

Teorien bag e-disc

Hør Jørgen C. Friis, Founder & CEO, fortælle mere om teorien bag e-stimates profiler og den praktiske anvendelse

Alle e-stimates profiler er forskningsbaserede, men samtidig formidlet på en let og overskuelig måde. e-disc har en styrkebaseret tilgang, og brugen af farver gør profilen let at forstå og anvende.

Det teoretiske afsæt for e-disc profilen er evolutionspsykologiens “Fundamental Two”, ”Theory of Human Behaviour” og Adlers ”Psychological Types”. Teorierne bygger på præmissen om, at mennesket fra naturens hånd har nogle grundlæggende genetisk betingede personlige drivere eller egenskaber, der ligger til grund for vores adfærd. e-disc profilen er en enkel fremstilling af det interpersonelle circumplex (cirklen). Det sikrer at profilen påviser de mest typiske adfærdsmønstre i forhold til hvordan respondenten forholder sig til andre og til løsning af opgaver.

Hvad betyder farverne?

Uanset hvilken af e-stimates personprofiler du arbejder med, så indgår de fire farver: Rød, gul, grøn og blå.

Farverne skaber en hurtig forståelse og gør det let og overskueligt at arbejde med profilværktøjerne, uanset om formålet er rekruttering eller udvikling. Profilerne er delt op i fire farver, der hver især er knyttet til et adfærdsmønster.

 

Rød

Den røde farve symboliserer handlekraft og selvfokus. Personer med markant røde personlighedstræk udstråler selvtillid, styrke, og er især gode til at sætte gang i handlinger. De har derfor en tendens til at positionere sig og søge indflydelse på andre. Desuden har de en målrettet, viljefast og resultatorienteret tilgang til sociale samspil.

Nøgleord: Kraftfuld, Målrettet, Dynamisk, Handlekraftig, Driftig, Selvstændig, Bestemt, Ambitiøs, Overbevisende, Beslutsom, Viljestærk, Resultatorienteret, Målbevidst, Hurtig, Tidsbevidst og Konkurrenceorienteret.

Grøn

Personer, som er markant grønne har fokus på sociale relationer og følelser, og de sikrer den gode stemning og at der er tillidsfulde relationer og trivsel i en gruppe. Den grønne farve symboliserer følelsesorientering og fokus på andre. De har en loyal, forstående og hensynsfuld tilgang til sociale samspil.

Nøgleord: Stabil, Loyal, Imødekommende, Menneskeorienteret, Venlig, Rolig, Pålidelig, Hensynsfuld, Behagelig, Tålmodig, Forudsigelig, Stabil, Holdspiller, Diskret, Udviser omtanke og God til at lytte.

 

Gul

Personer med markante gule personlighedstræk udstråler glæde og entusiasme. Den gule farve symboliserer udadvendthed og nytænkning, og gule personer er især gode til at bidrage til en god stemning og sætte skub i en kreativ proces. Gul drivkræft et grundlag for en idérig, entusiastisk og kontaktsøgende tilgang til sociale samspil.

Nøgleord: Idérig, Spontan, Udadvendt, Entusiastisk, Glad, Charmerende, Åben, Fleksibel, Inspirerende, Optimistisk, Kreativ, Smilende, Imødekommende og Kommunikerende.

Blå

Personer, som er markant blå er typisk mere introverte og eftertænksomme, de er godt til at have øje for detaljer og de er gode til at sikre en høj kvalitet. De er gode til at skabe system i tingene, har orden og struktur. Den blå farve symboliserer tilbageholdenhed og kontrol.

Nøgleord: Eksakt, Struktureret, Disciplineret, Detaljeorienteret, Beskeden, Forsigtig, Grundig, Hæfter sig ved detaljer, Korrekt, Kvalitetsbevidst, Logisk, Metodisk, Omhyggelig, Omsorgsfuld, Reflekterende og Systematisk.

Kom i gang med at bruge e-disc i dag