Revision Limfjord

Hvordan I bruger farverne og profilerne i hverdagen?

Vi har valgt indledningsvist at få profiler på alle i ejerkredsen og efterfølgende på alle medarbejdere. Det er en proces, og vi vil gerne anvende det endnu mere i hverdagen, men måden det anvendes på lige pt. er bl.a., at stort set alle har hængt deres profil op på væggen. Det gør, at når man tilgår en kollega, kan man tyde, hvordan de bedst skal tilgås. Det giver også en general forståelse for, hvorfor nogen har en anden tilgang end én selv, og hvorfor det nogle gange går galt med kommunikationen. I ejerkredsen arbejder vi en del med, at alle får øjnene op for, at vores forskellige tilgange skyldes de forskellige profiler/personligheder, og at vi skal lære at bruge det som styrker. Der er sket en tydelig ændring i, hvordan ejerkredsen kommunikerer omkring profilerne – de sætter ofte selv farver på, når visse ting skal forklares/drøftes.

Hvilken værdi skaber det ift. kommunikation og samarbejde?

Det er så godt med farverne, da det også kan tage ”kanten” af, at en person er på en bestemt måde – det er som om, at det bliver lidt mere ufarligt, hvis man i sin kommunikation f.eks. siger ”det lader til, at det er det gule i din profil, der kommer frem, når du har svært ved at holde fokus”. Det virker ret godt, da feedbacken på den måde ikke virker så personligt, og dermed nemmere at tage imod.

Hvordan og hvorfor bruger du profilerne til rekruttering?

I rekrutteringsøjemed, har vi en klar ide om, hvordan en ”god revisorprofil” ser ud. Det er ikke fordi, man ikke kan blive revisor, hvis man ikke har denne profil, men så vil der klart være flere forhold, som vi spørger ind til, ift. hvordan kandidaten arbejder med disse forskellige forhold. Det er også et godt værktøj for os til at se, hvilke opmærksomhedspunkter, vi skal have på kandidaten, hvis vi ansætter, og dermed kan vi spørge ind allerede til samtalen, hvordan de selv ser, at de håndterer visse situationer, så vi kan understøtte dem ved en ansættelse.

Karen Mørkholt
Adm. Direktør, Revision Limfjord
www.revisionlimfjord.dk